Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002 1.005 0299 „ Повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез разработване на иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата“ е с главна цел: да се разработи иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на дървета чрез високотехнологична апаратура и специализиран софтуер (платформа).

Бенефициент: Фортис Визио ЕООД
Обща стойност: 510 000 лв., от които 246 075 лв. европейско и 43 425 лв. национално съфинансиране.