За нас

Тree Doctor е първата платформа за оценка на здравословното състояние на дървета в градска среда. Оценката на дърветата се осъществява чрез иновативните уреди на Rinntech - Arbotom и Resistograph, които дават възможност индивидуално и изключително детайлно обследване на дървесните видове.
Чрез платформата и иновативните уреди, екипът на Tree Doctor предоставя както висококвалифицирана експертна помощ за оценка на здравословното състояние на дървета, така и дава насоки за тяхното последващо лечение.
Tree Doctor е бранд, създаден от Fortis Visio, обединявайки няколко партньори, работещи с общата цел, за опазване на градските дъвета.

Екип

Даниела Хаджийска

Даниела Хаджийска

daniela@treedoctor.eu

Христомир Николов

Христомир Николов

hristomir@treedoctor.eu

Станислав Николов

Станислав Николов

stanislav@treedoctor.eu

Рашид Рашид

Рашид Рашид

rashid@treedoctor.eu

Гл. ас. д-р Николай Зафиров

Гл. ас. д-р Николай Зафиров

nikolay@treedoctor.eu

Партньори

Fortis Visio
Science for nature
Forest Research Institute