Списък видове

В този раздел ще намерите списък на най-разпространените дървесни видове в страната. Той е съставен от местни и чуждоземни видове, които може да срещнете в градска среда или сред природата. За всеки вид от списъка има информация и снимков материал, които ще ви дадат добра представа за техните биология, екология, разпространение и външен вид. За идентифициране на непознат за вас вид посетете раздел "Определител".