Увреждания

В този раздел ще намерите списък, който служи за идентифициране на болести, паразити и други вредители по най-разпространените дървесни видове в страната, както и информация за уврежданията, които им причиняват.