Определител

Определителят позволява идентифициране на дървесни видове на базата на техните листа. Като избирате последователно определени характеристики, ще достигнете до списък от няколко вида, отговарящи на посочените от вас критерии. При избиране на някой от тях ще получите информация, която ще ви позволи да направите сравнение и да достигнете до търсения от вас вид.