Подай сигнал!

Тук можете да подадете сигнал за дърво, което смятате, че застрашава живота или имуществото на гражданите пряко или косвено. Можете също да подадете сигнал за дърво с влошено здравословно състояние, нуждаещо се от грижи. Изпратете ни информацията, като попълните въпросника по-долу. Ние поемаме ангажимент събраните сигнали да достигнат до отговорните институции.

Вид
Състояние
Рискове
Качи снимки
Бележка