Подай сигнал!

Тук можете да подадете сигнал за дърво, което смятате, че застрашава живота или имуществото на гражданите пряко или косвено. Можете също да подадете сигнал за дърво с влошено здравословно състояние, нуждаещо се от грижи. Изпратете ни информацията, като попълните въпросника по-долу. Ние поемаме ангажимент събраните сигнали да достигнат до отговорните институции.

Дървесен вид

От падащото меню изберете дървесния вид на дървото, което считате за опасно. Ако не можете да го определите, моля, изберете „неопределен вид“.


Здравословно състояние

От падащото меню изберете какви са белезите за влошено здравословно състояние на дървото, което считате за опасно. Ако не намирате подходящо описание, моля, изберете „Друго“ и опишете в поле „Бележка“ най-долу.


Риск

От падащото меню изберете за кого/какво представлява риск дървото, което считате за опасно.


Снимки

Моля, изберете снимка/и, изобразяваща/и здравословното състояние на дървото и обикалящата го среда.


За да отбележите мястото, на което се намира дървото, което считате за опасно моля, ръчно доближете и отбележете локацията на дървото или отбележете град, а в поле „Бележка“ посочете точния адрес на опасното дърво.


Бележка